MI Tietorakenteet Oy

  ETUSIVU


 
 

Hankehaavi - tutkimushankekuvausten verkkohakemisto


 

Hankehaavi on verkkohakemisto maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimusorganisaatioiden tutkimushankekuvauksista.

Se on toteutettu osana Matri-yhteistyötä ja avattu käyttöön vuoden 2008 alussa. Hankehaavi toimii osoitteessa www.hankehaavi.fi.

Hankehaavin rinnalle toteutettiin vuoden 2010 aikana englanninkielinen versio Projectnet.fi ja se avattiin käyttäjille vuoden lopussa osoitteessa www.projectnet.fi.

Hankehaavin tavoitteena on tarjota hakemistopalvelu julkisten tutkimushanketietokantojen ja/tai hankekuvaussivustojen sisältöjen seulontaan MMM:n hallinnonalan tutkimusorganisaatioiden ja niitä lähellä olevien tahojen tuottamasta tiedosta. Mukana on kahdeksan tiedontuottajaorganisaatiota, ja lähes kaikilla on MMM:n rahoittamaa tutkimusta.

Vuoden 2015 aikana Hankehaaviin on tullut muutoksia tiedontuottajien organisaatiouudistusten takia. MTT, Metla ja RKTL yhdistyivät vuoden alussa Luke Luonnonvarakeskukseksi ja Geodeettinen laitos liitettiin Maanmittauslaitokseen Paikkatietokeskukseksi. Organisaatiouudistusten yhteydessä vanhoja hankkeita on merkitty päättyneiksi eikä kaikkein uusimpia hankkeita ole vielä saatu uusista tietojärjestelmistä mukaan haavintaprosessiin. Vanhat organisaatiolyhenteet säilyvät Hankehaavissa päättyneissä hankkeissa ja uudet organisaatiot alkavat tuottaa tietonsa uusista tutkimustietojärjestelmistä omilla tunnuksillaan.

Hankehaavi on hakutyökalu, jolla tutkimushanketiedon tarvitsija löytää reitin etsimänsä aiheen hankekuvauksiin helpommin kuin käymällä erikseen kunkin tutkimustiedontuottajan www-sivustoilla ja tietokannoissa. Hankehaavissa on noin 6930 tutkimushankekuvausta (marraskuu 2015), ja määrä kasvaa sitä mukaa kuin uusia hankkeita aloitetaan.

MMM:n hallinnonalalla tutkimustiedon saatavuuden ja käytettävyyden edistämiseksi on tehty yhteistyötä. Vuosien 2003-2005 aikana toteutettiin hanke Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittämiseksi MMM:n hallinnonalalla (MMM029:00/2003). Hankehaavi on yksi loppuraportissa esitetyistä kehittämiskohteista. Hankehaavin on toteuttanut MI Tietorakenteet Oy yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden (MMM:n tutkimus- ja neuvontayksikkö, MTT, Metla, Evira, RKTL, Geodeettinen laitos, Helsingin yliopiston TUHTIn Viikin kampuksen tiedekunnat ja SYKE) hankerekisteri- tai tutkimustietovastaavien kanssa MMM:n toimeksiannosta. Sekä Hankehaavin että Projectnet-sivuston graafiset tunnukset on suunnitellut ja tuottanut Z Design Oy Ab, John Zetterborg.

Lisätietoja Hankehaavista:

Maj-Lis Aaltonen, MI Tietorakenteet Oy,
puh. 040 745 8106,
maj-lis.aaltonen (at) mitietorakenteet.fi

Liisa Siipilehto, tietoasiantuntija, Viikin kampuskirjasto,
puh. 050 415 5318,
liisa.siipilehto (at) helsinki.fi

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja, Maa- ja metsätalousministeriö, Yleinen osasto/ Tutkimusyksikkö,
puh. 029 516 2296,
mikko.peltonen (at) mmm.fi


Hankehaavi
Maa- ja metsätalousministeriö, tutkimus31.05.2016