MI Tietorakenteet Oy

  ETUSIVU


 
 

Hankehaavi - tutkimushankekuvausten verkkohakemisto


 

Hankehaavi on verkkohakemisto maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimusorganisaatioiden tutkimushankekuvauksista.

Se on toteutettu osana Matri-yhteistyötä ja avattu käyttöön vuoden 2008 alussa. Hankehaavi toimii osoitteessa www.hankehaavi.fi.

Hankehaavin rinnalle on toteutettu englanninkielinen käyttöliittymä Projectnet.fi, osoitteessa www.projectnet.fi.

Hankehaavin tavoitteena on tarjota hakemistopalvelu julkisten tutkimushanketietokantojen ja/tai hankekuvaussivustojen sisältöjen seulontaan MMM:n hallinnonalan tutkimusorganisaatioiden ja niitä lähellä olevien tahojen tuottamasta tiedosta. Mukana on kuusi toimivaa tiedontuottajaorganisaatiota ja kolme toimintansa päättänyttä tutkimusorganisaatiota. Lähes kaikilla on MMM:n rahoittamaa tutkimusta.

Vuoden 2019 alusta Evira muuttui Ruokavirastoksi.
Vuoden 2015 aikana Hankehaaviin tuli muutoksia tiedontuottajien organisaatiouudistusten takia. MTT, Metla ja RKTL yhdistyivät Luke Luonnonvarakeskukseksi ja Geodeettinen laitos liitettiin Maanmittauslaitokseen Paikkatietokeskukseksi. Organisaatiouudistusten yhteydessä vanhoja hankkeita on merkitty päättyneiksi. Vanhat organisaatiolyhenteet säilyvät Hankehaavissa päättyneissä hankkeissa ja uudet organisaatiot alkavat tuottaa tietonsa uusista tutkimustietojärjestelmistä omilla tunnuksillaan.

Hankehaavi on hakutyökalu, jolla tutkimushanketiedon tarvitsija löytää reitin etsimänsä aiheen hankekuvauksiin helpommin kuin käymällä erikseen kunkin tutkimustiedontuottajan www-sivustoilla ja tietokannoissa. Hankehaavissa on yli 11700 tutkimushankekuvausta (joulukuu 2022), ja määrä kasvaa sitä mukaa kuin uusia hankkeita aloitetaan.

MMM:n hallinnonalalla tutkimustiedon saatavuuden ja käytettävyyden edistämiseksi on tehty yhteistyötä pitkään. 1990-luvun alussa saatiin vauhtiin tietokantapohjaisten tutkimustietojärjestelmien toteuttaminen ja käyttöönotto. Verkkopalveluiden tuottamisessa hyödynnettiin tuoreeltaan www-teknikkaa 1990-luvun lopulla, jolloin tutkimushanke-, julkaisu- ja asiantuntijatietokantoihin avattiin avoimia käyttöliittymiä.

Vuonna 2000 julkaistiin yhteenveto
Web-based reference databases and subject gateways to locate current research information in agricultural and food sciences – a Finnish perspective. Aaltonen, Maj-Lis, Hagelin Ritva, 2000. AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE IN FINLAND Vol. 9 (2000): 89–94, ks.
»» linkki julkaisuun

Vuosien 2003-2005 aikana toteutettiin hanke Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittämiseksi MMM:n hallinnonalalla (MMM029:00/2003). Hankehaavi on yksi loppuraportissa esitetyistä kehittämiskohteista. Hankehaavin on toteuttanut MI Tietorakenteet Oy yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden (MMM:n tutkimus- ja neuvontayksikkö, MTT, Metla, Evira, RKTL, Geodeettinen laitos, Helsingin yliopiston TUHTIn Viikin kampuksen tiedekunnat ja Suomen ympäristökeskus Syke) hankerekisteri- tai tutkimustietovastaavien kanssa MMM:n toimeksiannosta. Sekä Hankehaavin että Projectnet-sivuston graafiset tunnukset on suunnitellut ja tuottanut Z Design Oy Ab, John Zetterborg.

Lisätietoja Hankehaavista:

Maj-Lis Aaltonen, MI Tietorakenteet Oy,
puh. 040 745 8106,
etunimi.sukunimi (at) mitietorakenteet.fi

Liisa Siipilehto, tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto,
puh. 050 415 5318,
etunimi.sukunimi (at) helsinki.fi

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja, Maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala
etunimi.sukunimi (at) gov.fi


Hankehaavi
Maa- ja metsätalousministeriö, tutkimus11.04.2023