MI Tietorakenteet Oy

  ETUSIVU


 
 

Tietosuojalauseke


 

MI Tietorakenteet Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaittensa ja asiakkaille toteuttamiensa tietojärjestelmien käyttäjien yksityisyyttä.

Asiakkailtamme ja heille toteuttamiemme järjestelmien käyttäjiltä saamamme luottamukselliset tiedot sitoudumme pitämään salassa. Emme käytä niitä muuhun tarkoitukseen kuin asiakkaan kanssa sovittujen oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseen.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely MI Tietorakenteet Oy:n asiakkaista

MI Tietorakenteet Oy voi kerätä ja tallentaa omista asiakkaistaan yhteydenpitoa ja palveluiden tuottamista varten organisaation Y-tunnus ja yhteystiedot, yhteyshenkilöiden yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero). Nämä tiedot saadaan asiakkailta itseltään tarjouspyynnön, tilauksen ja/tai laskuttamisen yhdessä. Tietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen palveluiden tarjoamiseksi ja vähintään yhden tilikauden ajan. Asiakasrekisteriin on käyttöoikeus ainoastaan MI Tietorakenteen Oy:n henkilökunnalla.

Emme luovuta asiakasrekisterimme tietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kun näillä on lakiin perustuva yksilöity vaatimus saada tietoja rekisteristä.
25.05.2018